X
GO

Aanbod

Stem&Beeld biedt coaching, therapie en workshops op maat. Tussen therapie en coaching zijn overeenkomsten maar ook verschillen. En wanneer kies als team voor een workshop?


Coaching beeldend/stem:

  • Coaching bij werkgerelateerde problemen: het probleem ontstaat op de werkvloer, maar wordt niet perse rechtstreeks door het werk veroorzaakt. In deze coaching wordt uw persoonlijke probleem betrokken voor zover dit nodig is om weer grip op uw werk te krijgen. uw werkgever kan mij inhuren: werkgevers.
  • Coaching bij stemproblemen op het werk: u kunt onvoldoende volume maken in een vergadering, hapert als u uzelf moet voorstellen, of bent bijvoorbeeld weinig overtuigend in presentaties. Een gerichte stemcoaching kan hier helpen: je stem als visitekaartje / praktijkvoorbeeld . Onder deze link staat meer informatie over de werkwijze en zijn praktijkvoorbeelden beschreven. uw werkgever kan mij inhuren.
  • Coaching bij persoonlijke vragen /problemen m.b.t. levensfase, identiteit, verlies, stress of emotiehantering. Deze vragen leggen uw leven (nog) niet plat maar u wilt het aanpakken. Ook na een periode van therapie kan een periode coaching ondersteunend werken om het nieuwe pad te blijven gaan. Om te beginnen wordt wekelijks afgesproken, daarna om de twee á drie weken. Thuisopdrachten horen erbij. Lees voor een indruk van een therapie- of coachingsafspraak : Een individuele zitting.

Beeldende therapie / psychosociale therapie / vaktherapie beeldend-stem:

Bij een emotioneel  of psychosociaal probleem waarbij uw functioneren op meerdere gebieden belemmerd wordt, is therapie geëigend. Eventueel met een verwijzing (niet noodzakelijk) door een huisarts, psychotherapeut of in samenwerking met een andere professional. Therapie is een intensieve werkwijze die gericht is op het in gang zetten en begeleiden van acceptatieprocessen en/of veranderingsprocessen.
Bij therapie wordt aanvankelijk elke week gewerkt, na verloop mogelijk om de week en eventueel met thuisopdrachten. Na drie á vier keer staan we stil bij de grote lijn en wordt de werkvraag zo nodig bijgesteld. Een cyclus bestaat meestal uit 8 keer, en kan zo nodig worden verlengd. Een therapie duurt zo lang als nodig en zo kort als kan.

Voor aanvang van een traject is  er een intake om van beide kanten te onderzoeken of ondersteuning middels Stem&Beeld zou kunnen helpen, tijdsduur 2 x 5 kwartier. Naast gesprek wordt ook beeldend of met stem iets gedaan om tot een eerste werkvraag te komen. Als het lijkt aan te sluiten, worden werkafspraken gemaakt.

Lees voor een indruk van een therapie- of coachingsafspraak : Een individuele zitting


Teamworkshop Stem:

En wanneer te kiezen voor een Stem-workshop in het kader van een beleidsdag of een jaarlijkse teamdag? Stemexpressie ondersteunt de communicatie binnen een team, werkt verbindend en tegelijk ontspannend, en kan daardoor stimulerend werken op het teamproces. Ieders stem telt in het samenspel. In de workshop gaan teamleden luisteren, eigen ruimte innemen, afstemmen, de toon aangeven, elkaar ondersteunen of uitdagen, accoorderen en samen in een ritme komen. Lees meer: TeamKlanken

Lees ook bij Ervaring Team-Stemexpressie