X
GO

Verwijzers in de GGZ

Mijn beroep is beeldend therapeut en mijn werk is een vorm van vaktherapie. Op deze pagina zal ik verder spreken van vaktherapie beeldend/stem. Indicaties voor vaktherapie beeldend/stem: stemproblemen zonder medische oorzaak, (complexe) rouw, levensfaseproblematiek, eetproblemen, overspanning en burn-out, werkgerelateerde problemen, identiteit- en zingevingsvragen, traumaproblematiek, angst- en vermijdingsproblematiek, overbrugging tot behandeling elders, nazorg na een behandeltraject elders.

 

De volgende behandelpraktijken verwezen naar Stem&Beeld:

De Drie Uilen, H.Keijer psychiater, Utrecht

Psychologenpraktijk IJsselstein, K.Engbers psycholoog, Utrecht

Psychotherapeut J.E. van der Burg, Utrecht

Prisma Praktijk voor Therapie en Coaching, Utrecht

Art in Process Anna Schwerdfeger, Utrecht

Centrum Psychotherapie Hogeweg, Zeist

Psychotherapeuten Netwerk, Utrecht

Homeopatisch Artsencentrum, Utrecht

Vaktherapeuten030, Utrecht

 

Wanneer verwijzen naar vaktherapie beeldend/stem?

Vaktherapie beeldend/stem werkt vanuit de keten doen- ervaren- effect. Binnen een actuele handelingssituatie wordt vooral een appèl gedaan op de niet-cognitieve kant van cliënten. Door verbale reflectie op de beleefde ervaringen, komen voelen, denken en doen meer met elkaar in balans. Hierdoor beklijft de ervaring beter. Het kan daarom meerwaarde hebben in de behandeling om verbale en non-verbale therapie naast of na elkaar aan te bieden. Maar wat is een goede timing voor de samenwerking met vaktherapie? Hierover is iets meer te zeggen dan dat een psychotherapie stagneert en de betreffende therapeut het niet meer weet.

Verbaal sterke cliënten zullen door vaktherapie beeldend/stem hun controle eerder kunnen loslaten en in contact komen met hun gevoelskant. Bij cliënten die om uiteenlopende redenen juist blokkeren in het gesprek, kan beeldende therapie een uitstekende ingang bieden omdat beelden juist de tussenstap kunnen zijn naar woorden. Denk hierbij aan cliënten met een intern spreekverbod vanuit seksueel misbruik, cliënten met stotterproblemen of cliënten met een autisme spectrum stoornis. Een vroege inzet van vaktherapie kan bij deze voorbeelden positief doorwerken in de psychotherapie. 

Als vaktherapie gewenst is, maar cliënten eerst ingesteld moeten worden op medicatie, kan het soms beter zijn om vaktherapie in te zetten wanneer dit gestabiliseerd is. Ook kan vaktherapie  in het midden van een psychotherapietraject worden ingezet om de ontwikkeling meer te doorleven en consolideren binnen handelingssituaties, waardoor voorkomen kan worden dat cliënten wel weten wát ze anders willen doen maar niet hoé dat te doen.

Indicaties voor verwijzing naar vaktherapie beeldend/stem zijn: somatisch onvoldoende verklaarde stem- of andere problemen, (complexe) rouw, levensfaseproblematiek, eetproblemen, overspanning en burn-out, werkgerelateerde problemen, identiteit- en zingevingsvragen, traumaproblematiek, angst- en vermijdingsproblematiek, overbrugging tot behandeling elders, nazorg na een behandeltraject elders. 

 

Ruimte voor vaktherapie binnen de DBC

Doorgaans krijgen cliënten een deel van deze behandeling vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. Een andere mogelijkheid is: wanneer zij in behandeling zijn bij een BIG geregistreerd behandelaar (bijv. psychotherapeut, psychiater of klinisch psycholoog) kan ik een deelbehandeling aanbieden, binnen een geopende Diagnose Behandel Combinatie. Sinds 2011 kunnen vrijgevestigde DBC-houders 20% van hun behandeling door de vaktherapeut als "hulpdienst" laten uitvoeren binnen de DBC. Cliënten die langs deze weg bij mij in behandeling komen, krijgen dit zodoende vergoed uit de basisverzekering.

 

Procedure van verwijzen

Als u denkt over een verwijzing van uw cliënt voor vaktherapie beeldend/stem naar mij, kan uw cliënt rechtstreeks contact met mij opnemen. U kunt ook eerst zelf telefonisch overleggen of verwijzing geïndiceerd is en welk behandeldoel aan de orde is bij de verwijzing. 

 

Informatie voor verwijzers

U bent van harte welkom om de praktijk te bezoeken, en kennis te maken. Bij voldoende belangstelling kan ik een casus presenteren in uw praktijk of intervisiegroep. U kunt met mij bellen voor informatie m.b.t. samenwerkingsmogelijkheden: 06 125 145 84. Cliëntenfolders en mijn CV kunt u bestellen via e-mail