• Beeldende therapie en Stemcoaching, Stem&Beeld

  Beeldende therapie en Stemcoaching, Stem&Beeld

  “Al spelend en experimenterend met je eigen stem of met de materialen in je handen,
  komen je eigen klanken of beelden naar buiten, precies vanuit waar je nu bent.
  Welke ruimte ontstaat wanneer jouw klank of beeld er helemaal kan zijn? “

 

Sluiting praktijk Stem&Beeld

Beste cliënt en verwijzer,

Per 1 juli 2022 zal ik mijn praktijk Stem&Beeld na 14 mooie jaren beëindigen. Er kunnen daarom geen aanmeldingen meer worden gedaan. Ik verwijs u naar  www.vaktherapeuten030.nl en naar www.vaktherapie.nl/zoek-een-vaktherapeut voor vaktherapeuten in de regio.

Na bijna 30 jaar werk in de psychiatrie waarin ik heel veel leerde maar niet meer kon groeien, startte ik in 2008 Stem&Beeld. Mijn eigen leerproces als therapeut en mens bracht me steeds meer naar een intuïtieve manier van werken en los durven laten van protocollen en theoretische kaders. Ik ging steeds meer varen op mijn innerlijk kompas. Dat, in combinatie met het beeldend werk en stemwerk hielp mijn cliënten om hun eigen kompas te vinden en zich verder te ontwikkelen. Welk een rijkdom kwam daarbij vrij in de beelden en klanken in de praktijkkamer. 

Op deze plaatst wil ik al mijn cliënten, verwijzers, collega’s en Cursuscentrum Avanturijn bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking. De afgelopen 14 jaren is er veel gelachen, gehuild, geknutseld, geneuried, gespraat, geschreeuwd, gekrast, gescheurd, en geschreven. En er was steeds meer plaats voor stilte.

De liefde voor mijn vak heb ik ervaren als een groot voorrecht!  Ik ben benieuwd hoe mijn pad verder zal gaan. Maar vooral hoop ik dat cliënten de weg naar de vaktherapie toenemend blijven vinden want het is een rijke behandelwijze.

 

Hartelijke groet, Hetty Klompé


Stem & Beeld - meer dan praten

 • Praktijkadres : Voetiusstraat 3
 • 3512 JL, Utrecht
 • 06 - 125 145 84
 • info@stemenbeeld.nl