Praktijkgegevens

Bij contact met de zorgverzekering over mogelijke vergoeding van een traject, zijn onderstaande gegevens over Stem&Beeld relevant.

 

Gegevens voor overleg met uw zorgverzekering:

Zorgverlener: H.M.Klompé

Praktijknaam: Klompé-Stem&Beeld

Praktijkadres: Voetiusstraat 3, 3512JL Utrecht

Lid NVPA nr: 100805, n.b. vanaf 2021 C-lidmaatschap.

Lid RBCZ nr: 204246R

Lid FVB/NVBT nr: 484

Lid SRVB nr: 1010000484

 

2021: Kwalificatie: Overige therapeuten en complementaire zorg; 

kwalificatiecode vaktherapie 9025 

kwalificatiecode psychosociaal zorgverlener 9037

Erkenning 2020 en 2021 door het NVPA en de FVB

AGB code zorgverlener 90039171

AGB code praktijk: 90017643

 

Overige informatie

  • Stem&Beeld is maart 2017 gevisiteerd door het NVPA en voldoet ruim aan de eisen voor praktijkvoering, gesteld door de zorgverzekering en de wet.
  • Ik stel het zeer op prijs als u bij aanvang en einde van een traject de vragenlijsten NVPA  ingevult. Hiermee voldoe ik via de beroepsvereniging aan het verzoek van de zorgverzekering om de cliëntwaardering anoniem in kaart te brengen. Dit helpt mee om met deze therapie binnen het vergoedingenpakket te blijven vallen!
  • Klachtenprocedure RBCZ  en  klachtenprocedure FVB voor informatie hoe en wanneer een klacht kan worden ingediend.
  • Lid NIBIG , aansluiting op de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg).

 

Disclaimer: aan (eventuele fouten in) bovengenoemde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.